Hulp bij wachtlijstbemiddeling: mijnzorgverzekeraar.nl

Veel mensen weten niet dat ze voor advies en bemiddeling ook bij hun zorgverzekeraar terecht kunnen. Elke zorgverzekeraar heeft namelijk een speciaal team voor Zorgadvies die zicht heeft op de “werkelijke wachttijd” en eventuele opties die verzekerden hebben op basis van hun zorgverzekering. Verzekerden kunnen daar terecht voor onder meer:
– Bemiddeling bij lange wachttijden
– Alternatieven voor verwijzing
– Aanvragen mantelzorgondersteuning
– Aanvragen second opinion  

Eén telefoontje is vaak genoeg, maar patiënten weten lang niet altijd dat dit mogelijk is. Om deze route meer bekendheid te geven en zorgaanbieders het makkelijker te maken om hiernaar te verwijzen hebben zorgverzekeraars een gezamenlijk website opgezet als vertrekpunt: www.mijnzorgverzekeraar.nl. Via deze site vindt elke verzekerde snel de experts voor zijn of haar verzekering.

Vakantie Huisartsenpraktijk Hut

De praktijk van dokter Hut is gesloten van 28-12-2022 t/m 03-01-2023

Bij spoedeisende zaken die echt niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts terug is van vakantie kunt u contact opnemen met de praktijk van dokter Lammers en Luehof. De assistente zal dan in overleg met u kijken of een consult nodig is, of dat het kan wachten tot uw eigen huisarts weer terug is.