Spreekuurafspraak maken of visite plannen

U kunt voor het maken van een afspraak het beste bellen tussen 8.00 en 12.00 uur. Wilt u dezelfde dag nog gezien worden, dan moet u in ieder geval voor 10 uur bellen.

Telefoon Praktijk Hut: 050-5032141
Telefoon Praktijk Lammers & Luehof: 050-5032117

Spreekuur

De spreekuren van de huisartsen, assistentes en praktijkverpleegkundigen zijn alleen op afspraak. Soms is het niet meer mogelijk om dezelfde dag nog gezien te worden. Dan kijkt de assistente samen met u naar een ander geschikt tijdstip. Tenzij het om spoed gaat natuurlijk.

Visites

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Reden contact

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daarvoor opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Alle medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Geef het vooral aan als u meerdere onderwerpen wilt bespreken. Er kan dan een dubbele afspraak gepland worden.

Online afspraak maken

Hier kunt u een online afspraak maken voor Huisartsenpraktijk Hut.

Binnenkort komt de mogelijkheid Huisartsen praktijk Lammers & Luehof online afspraken te maken.