POH GGZ

Het Medisch Centrum Peize heeft een POH-GGZ in dienst. De afkorting POH GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts voor Geestelijke Gezondheidszorg. In onze praktijk is dit Janita Vierhoven. Zij werkt nauw samen met de huisartsen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en psychosociale klachten.

Mevrouw J. Vierhoven heeft ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Zij werkt op maandagochtend van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 8.00-17.00 uur in de praktijk.

Met welke klachten kunt u terecht?

Soms ervaart u in uw leven problemen die uw dagelijkse bezigheden belemmeren.

U kunt daarbij denken aan:

  • Somberheid, vermoeden van depressie
  • Angst- en spanningsklachten
  • Verlies en rouw van een dierbare
  • Relationele problemen in het gezin of daarbuiten
  • Stressklachten door veranderende levensomstandigheden
  • Slapeloosheid

De POH-GGZ werkt kortdurend en oplossingsgericht aan de klachten. Tijdens het eerste gesprek (intake) wordt verhelderd wat het probleem is en op welke manier er aan de klachtenvermindering gewerkt wordt.

Voor een afspraak bij de POH GGZ is niet per se een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt altijd eerst met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn.

De POH GGZ adviseert, in overleg met uw huisarts, over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een traject zijn bij de POH-GGZ zelf, of een doorverwijzing naar andere vorm van hulpverlening zoals bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk, Eerstelijns Psycholoog of (specialistische)GGZ-instelling.

De POH GGZ geeft handvatten voor het hier en nu. Meestal zijn vijf tot acht gesprekken van een half uur voldoende om weer op eigen kracht verder te kunnen. Aan de gesprekken zijn geen kosten aan verbonden. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering.

Als u naar de POH GGZ gaat raden wij u aan de volgende vragenlijst uit te printen en in te vullen: 4DKL

Voor een aantal klachten is het mogelijk om u online goed te informeren en een begin te maken met het verhelpen van veelvoorkomende klachten. Tevens zijn er e-health modules om u te ondersteunen in uw weg naar herstel.

De volgende sites/apps kunnen daarbij helpen:

Websites:

 • Mentaalvitaal.nl: portal over psychische gezondheid met onder andere een zelftest depressie en verwijzing naar andere programma’s.
 • Kleurjeleven.nl: zelfhulpprogramma ter vermindering van depressieve klachten,met of zonder begeleiding door pog-ggz (huisartsenzorg) of psycholoog (generalistische basis-ggz).
 • Psyfit.nl: tegen betaling zelfhulpprogramma om de mentale fitheid te verbeteren.
 • https://pratenendoen.nl/behandeling/cognitieve-therapie/484-2/oefening-positief-denken
 • Tegen betaling: Rouwverwerking.mirro.nl en burnout.mirro.nl: zelfhulpprogramma’s.
 • Drinktest.nl: anonieme zelftest met advies op maat over alcoholgebruik.
 • Minderdrinken.nl: gratis en anoniem zelfhulpprogramma om alcoholgebruik te minderen.
 • https://slaapwijzer.net/slapeloosheid-oorzaken/
 • https://slaapwijzer.net/slaapproblemen-oplossen-perfect-slapen-in-7stappen
 • https://assertief.nl/

Een aantal bruikbare apps:

 • https://www.sleepcycle.com – om inzicht te krijgen in uw slaapcyclus.
 • http://aandachtsontwikkeling.nl/mindfulness-app-nederlands – voor reduceren van stressklachten, met handige oefeningen
 • https://www.moodpath.de/en/ – (engels) helpt zicht te krijgen op uw stemmingsklachten en geeft tips.
 • https://www.samengezond.nl/themas/ praktische tips voor diverse gezondheidsonderwerpen
 • https://www.vgz.nl/mindfulness-coach-app ontspanningsoefeningen om minder stress te ervaren.
 • https://www.psychosenet.nl/app/temstem/ Temstem is bedoeld voor mensen die last hebben van stemmen en in hun dagelijks leven minder door de stemmen gehinderd willen worden.

Er zijn meer apps beschikbaar waar u gebruik van kunt maken,  vraag de POH GGZ naar mogelijkheden.