POH GGZ

Het Medisch Centrum Peize heeft een POH-GGZ in dienst. De afkorting POH GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts voor Geestelijke Gezondheidszorg. In onze praktijk is dit  Wim Kruiger. Hij werkt nauw samen met de huisartsen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en psychosociale klachten. De heer Kruiger heeft ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Hij werkt op donderdag in de praktijk.

Met welke klachten kunt u terecht?

Soms ervaart u in uw leven problemen, die uw dagelijkse bezigheden belemmeren. U kunt daarbij denken aan:

 •     Somberheid, vermoeden van depressie
 •     Angst- en spanningsklachten
 •     Verlies van een dierbare
 •     Relationele problemen in het gezin of daarbuiten
 •     Stressklachten door verlies van baan of woonomgeving
 •     Slapeloosheid

De POH-GGZ werkt kortdurend en oplossingsgericht aan de klachten. Tijdens het eerste gesprek wordt verhelderd wat het probleem is en op welke manier er aan de klachtenvermindering gewerkt wordt.

Voor een afspraak bij de POH GGZ is een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt eerst met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, volgt er een eerste afspraak. Dit is het intakegesprek.

De POH adviseert, in overleg met uw huisarts, over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een traject zijn bij de POH-GGZ zelf, of een doorverwijzing  naar een andere hulpverlener of instelling. Te denken valt aan het Maatschappelijk Werk, een Eerstelijns Psycholoog of een specialistische GGZ-instelling.

De POH geeft u handvatten voor het hier en nu. Meestal zijn vijf tot acht gesprekken van een half uur voldoende om weer op eigen kracht verder te kunnen. Aan de gesprekken zijn geen kosten aan verbonden. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering.

Als u naar de POH gaat raden wij u aan de volgende vragenlijst uit te printen en in te vullen: 4DKL

Voor een aantal klachten is het mogelijk om u online goed te informeren en een begin te maken met het verhelpen van veelvoorkomende klachten. De volgende sites kunnen daarbij helpen:

 • Mentaalvitaal.nl: portal over psychische gezondheid met onder andere een zelftest depressie en verwijzing naar andere programma’s.
 • Kleurjeleven.nl: zelfhulpprogramma ter vermindering van depressieve klachten, met of zonder begeleiding door pog-ggz (huisartsenzorg) of psycholoog (generalistische basis-ggz).
 • Psyfit.nl: zelfhulpprogramma om de mentale fitheid te verbeteren.
 • Rouwverwerking.mirro.nl en burnout.mirro.nl: zelfhulpprogramma’s.
 • Drinktest.nl: anonieme zelftest met advies op maat over alcoholgebruik.
 • Minderdrinken.nl: gratis en anoniem zelfhulpprogramma om alcoholgebruik te minderen.

Ook maken wij gebruiek van apps en e-health modules om u te ondersteunen in uw weg naar herstel:

https://www.sleepcycle.com – om inzicht te krijgen in uw slaapcyclus.

http://aandachtsontwikkeling.nl/mindfulness-app-nederlands  – voor reduceren van stressklachten, met handige oefeningen

https://www.moodpath.de/en/  –  (engels) helpt zicht te krijgen op uw stemmingsklachten en geeft tips.