Griep- en pneumococcen vaccinatie 2024

De griep- en pneumococcenvaccinaties komen er weer aan. Dit maal op 2 data:

Zaterdag 09 november:  10.00-12.00

Donderdag 14 november:  van 18.00 tot 20.00

In oktober krijgt u de brief voor de griep- en/of pneumococcen vaccinatie thuisgestuurd. Zonder deze brief kunt u de griepprik niet krijgen, neem deze dus mee naar de praktijk.

De pneumococcenprik wordt dit jaar gegeven aan mensen van 60 tot en met 63 jaar (geboren vanaf 1-1-1961 tot en met 31-12-1964). Voor meer informatie kunt u kijken op thuisarts.

Waarom de griepprik? Kijk voor meer informatie op thuisarts. Of kijk onderstaande film van thuisarts.

Verzekerden van Zilveren Kruis en a.s.r. kunnen tot 2024 geen nieuwe afspraak maken in het Martini Ziekenhuis.

Het ziekenhuis heeft dit besluit in overleg met verzekeraars Zilveren Kruis en a.s.r. genomen. De reden is dat het toegekende budget voor de vergoedingen van zorg van Zilveren Kruis en a.s.r. in het Martini Ziekenhuis voor 2023, niet toereikend is om alle zorg dit jaar te kunnen blijven leveren.

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis of a.s.r. en heeft u een afspraak bij het MArtini Ziekenhuis? Neemt dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie kijk op de website van het Martini Ziekenhuis.

Hulp bij wachtlijstbemiddeling: mijnzorgverzekeraar.nl

Veel mensen weten niet dat ze voor advies en bemiddeling ook bij hun zorgverzekeraar terecht kunnen. Elke zorgverzekeraar heeft namelijk een speciaal team voor Zorgadvies die zicht heeft op de “werkelijke wachttijd” en eventuele opties die verzekerden hebben op basis van hun zorgverzekering. Verzekerden kunnen daar terecht voor onder meer:
– Bemiddeling bij lange wachttijden
– Alternatieven voor verwijzing
– Aanvragen mantelzorgondersteuning
– Aanvragen second opinion  

Eén telefoontje is vaak genoeg, maar patiënten weten lang niet altijd dat dit mogelijk is. Om deze route meer bekendheid te geven en zorgaanbieders het makkelijker te maken om hiernaar te verwijzen hebben zorgverzekeraars een gezamenlijk website opgezet als vertrekpunt: www.mijnzorgverzekeraar.nl. Via deze site vindt elke verzekerde snel de experts voor zijn of haar verzekering.

Praktijk accreditatie 2021

Wij zijn trots u te kunnen melden dat onze praktijk in november 2021 wederom NHG-praktijk geaccrediteerd is.

Dit betekent dat wij van de NPA het NHG-Keurmerk Praktijkaccreditering voor huisartsenpraktijken hebben gekregen.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft dit keurmerk ontwikkeld. Een huisartsenpraktijk krijgt dit keurmerk alleen als zij aan strenge eisen voldoet. Alleen praktijken die alle geldende richtlijnen volgen en die aan de verbetering van de zorg werken kunnen dit keurmerk krijgen.