Klachten

Goed contact met uw huisarts en praktijkmedewerkers is heel belangrijk, een goed georganiseerde praktijk eveneens. Als NHG-geaccrediteerde praktijk werkt het Medisch centrum Peize continue aan (verbetering van) onze kwaliteit. Uw mening is daarbij voor ons van belang.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt in een persoonlijk gesprek. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.  Hiervoor kunt u een afspraak maken in de praktijk met de betrokken praktijkmedewerker.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.