ECG / Hartfilmpje mogelijk in de praktijk.

Sinds april is het mogelijk om in het Medisch Centrum Peize een elektrocardiogram (ecg) te maken!

Een ECG is een hartfilmpje van de elektrische activiteit van het hart. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes die als een golf over het hart bewegen. De stroompjes stimuleren de samentrekkende beweging van de hartspiercellen. Het samentrekken van het hart volgt een vaste volgorde: eerst de boezems van het hart, dan de tussenwand en tenslotte de hartkamers.

De informatie van het ECG geeft een nauwkeuriger beeld van de risico’s op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit is belangrijk voor de behandeling. Patiënten met een hoge bloeddruk hebben bijvoorbeeld twee keer zo vaak afwijkingen op het ECG.

Het maken van een ECG duurt enkele minuten en doet geen pijn. Er worden 10 gel-stickers met elektroden op uw lichaam geplakt. De elektroden zijn aangesloten op het ECG-apparaat. Het ECG apparaat registreert de elektrische activiteit van het hart en geeft die weer op een beeldscherm. Het maken van het hartfilmpje duurt slechts enkele minuten.

 

Het elektronisch patiënten dossier – LSP

Medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Dat kan alleen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven én als het nodig is voor uw behandeling.

Via de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) ziet u wie gegevens hebben opgevraagd. Ook is het mogelijk om een automatische e-mail te ontvangen als uw medische gegevens beschikbaar worden gesteld of worden opgevraagd.

Een praktijkvoorbeeld:

Wilt u toestemming geven? Of juist niet? Download dan hier het toestemmingsformulier en lever het in bij uw huisarts.

Kijk voor meer informatie op vzvz.nl.

Spreekuur boezemfibrilleren in de praktijk

De Groninger cardiologen en de Groninger Huisartsen Cooperatie hebben samen met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de controles van patiënten met boezemfibrilleren in de huisartsenpraktijk. De twee huisartsenpraktijken in het Medisch centrum Peize doen hieraan mee.

Met deze nieuwe werkwijze willen de huisartsen, de cardiologen, de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars de service aan de patiënt verhogen en de zorgkosten verminderen.

De controles in de huisartsenpraktijk worden volgens een vast programma met een vaste frequentie uitgevoerd en gaan niet ten koste van het eigen risico. U hoeft dan niet meer naar de cardioloog voor die controles. Als dat nodig is kan de huisarts aanvullend onderzoek aanvragen en overleggen met de cardioloog over het te volgen beleid.

Meer informatie? Maak dan een afspraak bij de praktijkverpleegkundige of bel met de assistente.


Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis. Bij boezemfibrilleren klopt het hart onregelmatig en meestal ook sneller dan normaal. Dit kan een onrustig gevoel geven, maar sommige mensen merken er helemaal niets van. Het is een van de meest voorkomende hartritmestoornissen en in principe ongevaarlijk, wanneer de juiste behandeling wordt ingezet. Meer informatie vindt u op Thuisarts.nl.

Online inschrijven praktijk Hut

Het is vanaf vandaag mogelijk om u gemakkelijk online in te schrijven bij Huisartsenpraktijk Hut . Na de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Deze kan in de SPAM folder van uw email terechtkomen. Een kennismakingsgesprek wordt erg op prijs gesteld!

Inschrijven kan hier.

NHG geaccrediteerde praktijk

Onze praktijken hebben in 2016 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) gekregen. Dit betekent dat elke praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Wij zijn er trots op dat wij dit keurmerk hebben verkregen!