Vakantie praktijk Lammers & Luehof

Van 2 tot en met 20 augustus is huisartsenpraktijk Lammers en Luehof gesloten.

Voor medische spoedgevallen kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de praktijk van Hut, tel 050-5032141.

Tijdens avond-, nacht- of weekenddienst kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Doktersdienst tel. 0900-9229.

Corona vaccinaties gaan van start in Peize

Update 03-04-2021: Uit voorzorg geen prikken Astra Zeneca voor mensen tot 60 jaar.

Op basis van een nieuwe rapportage van bijwerkingencentrum Lareb, en na overleg met geneesmiddelenautoriteit CBG, de voorzitter van de Gezondheidsraad en het RIVM, is besloten om de komende dagen uit voorzorg niet te vaccineren met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar.

Per direct mogen wij dus niet meer prikken met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar. Staande afspraken voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voor iedereen onder de 60 jaar (dus tot en met 59 jaar oud) van aanstaande woensdag worden afgezegd. Indien logistiek haalbaar krijgen mensen daarover nog telefonisch bericht.

Mensen die een uitnodiging hebben gekregen en ouder zijn dan 59 jaar, mogen er zonder tegenbericht vanuit gaan dat de vaccinatie doorgaat.

Update 02-04-2021: planning vaccinaties

Deze week hebben wij de eerste mensen uitgenodigd voor de corona vaccinatie. Het betreft de onderstaande groepen. Zij hebben inmiddels de brieven thuisgekregen.

De eerste vaccinatie dag is op woensdag 07 april. U wordt verwacht op het tijdstip dat er op uw oproepkaart staat. Vul ook de bijgevoegde gezondheidsverklaring in en neem hem mee. Na de vaccinatie wordt u verzocht 15 minuten te wachten.

Astra zeneca
Wij gaan vaccineren met AstraZeneca.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:

• mensen geboren in 1956 en 1957

• 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:

1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen1-1-1946 tot en met 31-12-1955 (18 – 74 jaar)

2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12- 2002 (18 – 64 jaar)

Mensen die minder dan 6 maanden geleden een bewezen COVID-19 doormaakten, hoeven geen 2e vaccinatie te krijgen. Een tweede prik hoeft voor de mensen die recent covid hebben gehad dus niet; het mag wel en het is niet bezwaarlijk. Patiënten kunnen dus zelf hun keuze hierin maken.

Als we weten wanneer wij vaccins gaan ontvangen en kunnen beginnen met inenten, zullen we de patiënten uit deze eerste groepen een uitnodiging sturen voor vaccinatie.

Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt komen voor vaccinatie. Dat bepaalt de overheid. Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona? In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Maatregelen Coronavirus

-update 13 mei 2020-

Heeft u of één van uw huisgenoten klachten die kunnen passen bij een COVID 19 infectie? Zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger)? Of twijfelt u hierover? Overleg dan altijd eerst telefonisch met de assistente voordat u naar de praktijk komt. Ook als u voor een andere klacht komt.

 • De praktijk gaat ‘gedeeltelijk’ weer open.
 • Er kunnen weer afspraken gemaakt worden voor de reguliere spreekuren van de praktijkondersteuners, assistentes en huisartsen. Heeft u al een afspraak staan? Dan kunt u ervan uitgaan dat deze doorgaat.
 • We houden de wachtkamer zo leeg mogelijk. Daarom zijn er minder spreekuren dan normaal. Er mogen maximaal 4 patiënten in de wachtkamer. Kom dus bij voorkeur alleen naar de praktijk. Is de wachtkamer vol? Dan verzoeken wij u in de gang te wachten.
 • Onze dank voor uw begrip en medewerking van de afgelopen weken.

 • Heeft u algemene vragen over Corona? U kunt betrouwbare informatie vinden op

Waarom deze maatregelen? De allesbepalende lijn in de coronacrisis:

Praktijk Ondersteuner GGZ

Het Medisch Centrum Peize heeft een POH-GGZ in dienst. De afkorting POH GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts voor Geestelijke Gezondheidszorg. In onze praktijk is dit  Wim Kruiger.

Met welke klachten kunt u bij hem terecht?

 •     Somberheid, vermoeden van depressie
 •     Angst- en spanningsklachten
 •     Verlies van een dierbare
 •     Relationele problemen in het gezin of daarbuiten
 •     Stressklachten door verlies van baan of woonomgeving
 •     Slapeloosheid

 

Meer informatie vindt u hier.

 

Bloed prikken mogelijk in Medisch Centrum Peize

Vanaf 1 juli 2017 starten we met bloedafnames in het Medisch Centrum Peize. Voorlopig is het alleen op afspraak en van 11:00 tot 11:45 op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt bij de assistente een afspraak maken. Neem een ID kaart / paspoort / rijbewijs mee.  Kinderen (<12 jaar) prikken we niet.

 

ECG / Hartfilmpje mogelijk in de praktijk.

Sinds april is het mogelijk om in het Medisch Centrum Peize een elektrocardiogram (ecg) te maken!

Een ECG is een hartfilmpje van de elektrische activiteit van het hart. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes die als een golf over het hart bewegen. De stroompjes stimuleren de samentrekkende beweging van de hartspiercellen. Het samentrekken van het hart volgt een vaste volgorde: eerst de boezems van het hart, dan de tussenwand en tenslotte de hartkamers.

De informatie van het ECG geeft een nauwkeuriger beeld van de risico’s op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit is belangrijk voor de behandeling. Patiënten met een hoge bloeddruk hebben bijvoorbeeld twee keer zo vaak afwijkingen op het ECG.

Het maken van een ECG duurt enkele minuten en doet geen pijn. Er worden 10 gel-stickers met elektroden op uw lichaam geplakt. De elektroden zijn aangesloten op het ECG-apparaat. Het ECG apparaat registreert de elektrische activiteit van het hart en geeft die weer op een beeldscherm. Het maken van het hartfilmpje duurt slechts enkele minuten.

 

Het elektronisch patiënten dossier – LSP

Medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Dat kan alleen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven én als het nodig is voor uw behandeling.

Via de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) ziet u wie gegevens hebben opgevraagd. Ook is het mogelijk om een automatische e-mail te ontvangen als uw medische gegevens beschikbaar worden gesteld of worden opgevraagd.

Een praktijkvoorbeeld:

Wilt u toestemming geven? Of juist niet? Download dan hier het toestemmingsformulier en lever het in bij uw huisarts.

Kijk voor meer informatie op vzvz.nl.

Spreekuur boezemfibrilleren in de praktijk

De Groninger cardiologen en de Groninger Huisartsen Cooperatie hebben samen met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de controles van patiënten met boezemfibrilleren in de huisartsenpraktijk. De twee huisartsenpraktijken in het Medisch centrum Peize doen hieraan mee.

Met deze nieuwe werkwijze willen de huisartsen, de cardiologen, de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars de service aan de patiënt verhogen en de zorgkosten verminderen.

De controles in de huisartsenpraktijk worden volgens een vast programma met een vaste frequentie uitgevoerd en gaan niet ten koste van het eigen risico. U hoeft dan niet meer naar de cardioloog voor die controles. Als dat nodig is kan de huisarts aanvullend onderzoek aanvragen en overleggen met de cardioloog over het te volgen beleid.

Meer informatie? Maak dan een afspraak bij de praktijkverpleegkundige of bel met de assistente.


Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis. Bij boezemfibrilleren klopt het hart onregelmatig en meestal ook sneller dan normaal. Dit kan een onrustig gevoel geven, maar sommige mensen merken er helemaal niets van. Het is een van de meest voorkomende hartritmestoornissen en in principe ongevaarlijk, wanneer de juiste behandeling wordt ingezet. Meer informatie vindt u op Thuisarts.nl.