Het elektronisch patiënten dossier – LSP

Medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Dat kan alleen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven én als het nodig is voor uw behandeling.

Via de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) ziet u wie gegevens hebben opgevraagd. Ook is het mogelijk om een automatische e-mail te ontvangen als uw medische gegevens beschikbaar worden gesteld of worden opgevraagd.

Een praktijkvoorbeeld:

Wilt u toestemming geven? Of juist niet? Download dan hier het toestemmingsformulier en lever het in bij uw huisarts.

Kijk voor meer informatie op vzvz.nl.